Jeugdwerking

Bij de jeugdwerking zoeken we naar een evenwicht tussen plezier en instructie.

Enerzijds zijn er de lessen, deze worden gegeven volgens de “stappenmethode” . Dit is een lesmethode om kinderen stap voor zoveel mogelijk over het schaakspel te leren. Na een les worden oefeningen gemaakt om het geleerde ook toe te kunnen passen in een stelling. Op het einde van het jaar wordt de opgedane kennis getest aan de hand van een examen.

Anderzijds is het belangrijk heel veel te spelen om al die kennis in praktijk te kunnen gebruiken. Er wordt voldoende tijd voorzien om vrij te spelen, maar we spelen ook een clubkampioenschap waarin kinderen volgens hun schaakniveau worden ingedeeld.
Vanaf kinderen op een degelijk niveau spelen wordt ook aandacht besteed aan de analyse van partijen.

Om nog meer bij te leren is het belangrijk deel te nemen aan tornooien. Er zijn debutantentornooien (tornooien waarin kinderen uit eenzelfde stap tegen elkaar uitkomen) en tornooien volgens leeftijd (hierin spelen kinderen per 2 opeenvolgende geboortejaren samen).
De belangrijkste tornooien volgens leeftijd zijn tornooien van het Vlaams Jeugdschaakcriterium, de Oost-Vlaamse kampioenschappen en de Belgische Kampioenschappen.

Iedereen die graag wil leren schaken kan mailen naar lsv.chesspirant@gmail.com. We geven je dan wat meer info omtrent wanneer de eerste lessen zijn en hoe alles ineen zit.

Als je nog met vragen zit kan je deze altijd sturen naar lsv.chesspirant@gmail.com.