Algemene Info

Bij de jeugdwerking zoeken we naar een evenwicht tussen plezier en instructie.

Enerzijds zijn er de lessen, deze worden gegeven volgens de “stappenmethode”. Dit is een lesmethode om kinderen stap voor stap zoveel mogelijk over het schaakspel te leren. Na een les worden oefeningen gemaakt om het geleerde ook toe te kunnen passen in een stelling. Op het einde van het jaar wordt de opgedane kennis getest aan de hand van een examen.

Anderzijds is het belangrijk heel veel te spelen om al die kennis in praktijk te kunnen gebruiken. Er wordt voldoende tijd voorzien om vrij te spelen, maar we spelen ook een clubkampioenschap waarin kinderen volgens hun schaakniveau worden ingedeeld.
Van zodra kinderen op een degelijk niveau spelen wordt ook aandacht besteed aan de analyse van partijen.

Om nog meer bij te leren is het belangrijk deel te nemen aan tornooien. Er zijn stappen- of debutantentornooien, dit zijn tornooien waarin kinderen uit eenzelfde stap tegen elkaar uitkomen. Daarnaast zijn er ook tornooien volgens leeftijd, de belangrijkste tornooien volgens leeftijd zijn tornooien van het Vlaams Jeugdschaakcriterium, de Oost-Vlaamse, Vlaamse en Belgische kampioenschappen voor de jeugd. De echt gevorderden kunnen het natuurlijk in tornooien of competities al tegen volwassenen opnemen.

Iedereen die graag wil leren schaken of vragen heeft kan mailen naar @email.

Let wel op. Tijdens het jaar laten we normaal geen kinderen meer toe, in september wordt er dus alleen maar gestart voor beginners. Om de kwaliteit van de lessen te kunnen garanderen zijn er maxima wat betreft het aantal kinderen van een lesgroepje.

Informatie omtrent het lidgeld vind je hier en hier vind je een overzicht van de momenten waarop we schaken.

Bestanden

Attachment Size
Visietekst jeugdwerking 2018-2019.pdf 138.55 KB