Lidgeld

Voor al wie deelneemt aan het clubkampioenschap in Lokeren bedraagt het lidgeld €55.

Wie enkel interclub speelt betaalt €45.

Enkel het clubkampioenschap te Merelbeke meespelen (11 zondagen) kan voor €20.

Het lidgeld voor al wie schaaklessen bij de jeugd wil volgen bedraagt €75.
Indien meerdere kinderen van eenzelfde gezin schaaklessen volgen is er een reductie. Het eerste kind betaalt nog steeds €75, het lidgeld voor het tweede kind bedraagt €65 en vanaf het derde kind is het lidgeld €50 per persoon.

Wat houdt deze inschrijving van een jeugdlid nu juist allemaal in?

  • Een bijna wekelijks schaakmoment gedurende het schooljaar (uitzonderingen zijn bijvoorbeeld feestdagen of tornooien)
  • Lessen van de stappenmethode volgens het niveau van het kind
  • Een werkboekje om de gekregen lessen verder in te oefenen en begeleiding bij het maken van de oefeningen
  • Examen van de gevolgde stap op het einde van het jaar
  • Deelname aan het clubkampioenschap van de jeugd
  • Aansluiting bij de Belgische Schaakbond indien men aan officiële tornooien deelneemt waarvoor dit noodzakelijk is
  • Begeleiding op jeugdtornooien
  • Vanaf stap 3 of hoger mogelijkheid tot deelname aan Interclub en andere ploegentornooien
  • Een T-shirt van de club van zodra men aan zijn/haar 2e tornooi buiten de club deelneemt. Elk kind krijgt eenmalig een T-shirt, niet elk jaar opnieuw. We verwachten van de kinderen dat zij op elk tornooi hun T-shirt aandoen
  • Een account op Chessity om ook thuis verder te kunnen oefenen en spelen.

Volwassenen die schaaklessen willen volgen zonder bondslidmaatschap (ongeveer 11 keer op jaarbasis), betalen €40. Combinatie met interclub of clubkampioenschap Lokeren komt uit op de maximale lidmaatschapsbijdrage van €75.

In onze privacyverklaring leest u wat onze club doet met de gegevens die we bij inschrijving opvragen.
Daarnaast vind je ook een visietekst voor onze jeugdwerking.